Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

XxxFuckitXxx
2526 c327 500
Reposted frombruxa bruxa viaemotional-iceberg emotional-iceberg

October 09 2018

XxxFuckitXxx
XxxFuckitXxx
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazapiski zapiski

August 18 2018

XxxFuckitXxx
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness viamyszkaminnie myszkaminnie
XxxFuckitXxx
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viayolo28 yolo28

April 28 2018

XxxFuckitXxx

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

XxxFuckitXxx
Dlatego nie znoszę się zakochiwać. Staję się wtedy kompletnym idiotą! Z jednej strony człowiek dostaje skrzydeł. Z drugiej - robi się zupełnie bezbronny. Wolę siebie bez miłości - jestem wtedy zimny, szczery aż do bólu, skoncentrowany, myślący krytycznie. Przynajmniej do pewnego stopnia.
— J.L.Wiśniewski i Irada Wownenko „Miłość oraz inne dysonanse”

April 23 2018

XxxFuckitXxx
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viamysweetheartt mysweetheartt

April 09 2018

XxxFuckitXxx
9379 dada 500
Reposted fromseaweed seaweed viaimpressive impressive
XxxFuckitXxx

January 22 2018

XxxFuckitXxx
0788 511f
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viayolo28 yolo28

November 28 2017

XxxFuckitXxx
5724 acba
What is love?

[by Morello]
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada
XxxFuckitXxx
Why get used to something new? Cause no one breaks my heart like you.
— paramore

July 19 2017

XxxFuckitXxx
8714 d07d
Reposted fromolakocie olakocie viaahuwi ahuwi
XxxFuckitXxx
XxxFuckitXxx
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey

July 03 2017

XxxFuckitXxx
Reposted fromgreensky greensky viayolo28 yolo28

March 06 2017

XxxFuckitXxx
4470 af42 500
Reposted fromyolo28 yolo28
XxxFuckitXxx
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viazapiski zapiski

March 02 2017

XxxFuckitXxx
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl